Pisanie pracy dyplomowej

Rozpoczynasz właśnie pisanie pracy licencjackiej? A może już skończyłeś i jedyne co ci pozostaje to poprawne jej sformatowanie i możesz iść jej bronić. Może się to jednak wydawać sporym problemem, gdyż jak wiadomo oprócz wartości merytorycznej tak samo liczy się ułożenie, estetyka i przejrzystość treści. W tym przypadku musimy zwracać uwagę na szczegóły, gdyż wszystko jest istotne.

Formatowanie pracy licencjackiej

Wielu studentów nie do końca wie czym jest ani jak się za nią zabrać, napisali prace i co teraz? Niestety treść nie mówi sama za siebie, a niechlujny czy nieuporządkowany wygląd, może przeszkodzić egzaminatorom w dokładnym jej przyswojeniu, a co za tym idzie może skutkować to niższą oceną, a przecież chcemy żeby nasze wysiłki się opłaciły. Formatowanie pracy dyplomowej to przekształcenie roboczej wersji pracy dyplomowej w estetyczny dokument, spełniający wszelkie wymogi uczelni, przygotowany do wydruku i obrony. Aby poprawnie tego dokonać musimy posiadać umiejętność w miarę zaawansowanego korzystania z Worda. Twoja praca powinna mieć odpowiednie przypisy (jednolite, wstawione do każdego cytatu czy parafrazy), bibliografię( z prawidłowym podziałem i segregacją), marginesy lustrzane (o odpowiedniej szerokości). Pamiętaj o takich elementach jak; spis treści – zawierający wszystkie rozdziały i podrozdziały z twojej pracy, o spisie tabel i rysunków, numeracji stron oraz podpisów do wykresów. Ważna też jest prawidłowa czcionka, wyjustowanie i rozmiar tekstu.