Jazda rowerem po wyznaczonych do tego ścieżkach i drogach nie jest trudną czynnością. Problemy zazwyczaj pojawiają się w momencie, kiedy to rowerzysta musi wyjechać na jezdnię, szczególnie tą na której jest dość duży ruch samochodów. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem dla rowerzysty jest znajomość odpowiednich przepisów i zasad ruchu drogowego. Rowerzystów przemieszczających się po jezdni obowiązują takie same zasady i prawa jak innych uczestników ruchu drogowego, muszą oni jednak bardzo dużą uwagę zwracać na przepisy.

Jazda rowerem po ulicy przepisy:

– osoba przemieszczająca się po ulicy z innymi uczestnikami ruchu drogowego musi całkowicie dostosować się do zasad panujących na niej i zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe znajdujące się na jezdni,

– jeżeli rowerzysta zmuszony jest do przemieszczania się po jezdni, powinien on w miarę możliwości trzymać się prawego jej pasa, a także prawej krawędzi tego pasa. W takim wypadku staje się o najmniejszym zagrożeniem, dopuszczalne są inne możliwości wtedy kiedy rowerzysta musi zmienić kierunek jazdy. Powinien on wtedy stosować się do zasad jakie obowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także tych które sugerują mu znaki drogowe.